Elegantní řešení Vaší
energetické nezávislosti.

Fotovoltaika

Úvod > Služby > Fotovoltaika

Fotovoltaika

  Mezi hlavní představitele zdrojů obnovitelné energie patří Slunce. Člověk využívá Slunce pro výrobu elektrické energie díky objevu fotoelektrického jevu. Na tomto principu pracují všechny FVE, čili fotovoltaické elektrárny.

  Díky značnému rozšíření fotovoltaických elektráren došlo v poslední době k významnému nárůstu objemu výroby fotovoltaických panelů a dalších  potřebných komponent. Díky tomuto rozvoji výrazně poklesly ceny těchto technologií a tyto se stávají stále dostupnějšími pro široké vrstvy obyvatel.

  Naše společnost Energy ForEver s.r.o. v souladu se svojí firemní filozofií pomáhá zájemcům, kteří potřebují realizovat svoji vlastní fotovoltaickou elektrárnu, s provedením  všech potřebných kroků na úrovni projekce, realizace, administrativy a servisu.

Umístěte spolu s námi na střechy Vašich rodinných domů, garáží, výrobních objektů či skladovacích prostor Vaši vlastní fotovoltaickou elektrárnu a začněte i Vy využívat alternativních zdrojů energie.

 

  My Vám pomůžeme s využitím těchto progresivních technologií a naučíme Vás produkovat čistou energii. Umíme za Vás vyřešit kompletní legislativu, pomůžeme Vám s administrativou, poradíme Vám, jak optimalizovat funkci Vaší fotovoltaické elektrárny.

 

Věnujeme se střechám

  Z hlediska umístění fotovoltaických systémů považujeme za jediné rozumné řešení využití střech rodinných domů a průmyslových objektů.

Zcela zásadně se neztotožňujeme s trendem minulé doby, kdy docházelo, často pouze za vidinou maximální ekonomické rentability, k zabírání orné půdy. Využívejme k umístění fotovoltaických panelů primárně těch ploch, které by jinak zůstaly nevyužity.

Fotovoltaické panely patří na střechu !

 

 
SMA Fronius IBC Regulus