Elegantní řešení Vaší
energetické nezávislosti.

Hromosvody

Úvod > Služby > Hromosvody

Hromosvody - ochrana před bleskem

Provádíme realizace hromosvodových soustav dle platných norem. V současné době je v platnosti relativně nová norma ČSN EN 62 305 edice 1 z roku 2006.

Naše původní iniciativa vychází z potřeby chránit obnovitelné zdroje energie, které naším zákazníkům instalujeme na jejich střechy. Požadavkem pojišťoven je právě existence hromosvodové soustavy, chránící nemalé investice v podobě OZE. Provádíme však i realizace hromosvodů na objektech bez elektráren od rodinných domů až po průmyslové objekty nebo skladovací haly.

Nabízíme Vám:

  • bezplatné zaměření objektu pro návrh hromosvodu
  • bezplatné změření kvality Vaší uzemňovací soustavy
  • vypracování projektu dle nové normy ČSN EN 62 305
  • montáž hromosvodu použitím moderních prvků, vyhovujících předepsaným normám
  • vypracování výchozí revizní zprávy dle projektové dokumentace
  • návrh a instalace prvků vnitřní ochrany před bleskem - přepěťové ochrany

Proč instalovat hromosvod na Vaší střechu

  • ochráníte Váš objekt před přímým úderem blesku
  • ochráníte elektronická zařízení uvnitř objektu
  • ochráníte zdraví lidí uvnitř a v okolí Vašeho objektu
  • získáte jistotu pojistného plnění v případě pojistné události
 
SMA Fronius IBC Regulus