Elegantní řešení Vaší
energetické nezávislosti.

Hromosvody

Úvod > Služby > Hromosvody > Technické informace

Technické informace

Vnější ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem - odpovědnost za životy, kulturní hodnoty a majetek …

Hromosvod není pouhou technickou realizací Faradayovy klece, sestavené z jímacího zařízení, svodů a uzemňovací soustavy. Je nutné si uvědomit, že výboj doprovází silné elektromagnetické pole, a proto je třeba při jeho zřizování vytvořit stínění budovy podle konkrétních možností.

Norma ČSN EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.

Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.

Vnější LPS je určen k:
a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou)
b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů)
c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy)

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.

 
SMA Fronius IBC Regulus